Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği

Büyükelçinin Özgeçmişi

Büyükelçi Süleyman Gökçe

1967, İstanbul doğumlu, evli ve bir çocukludur.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü (lisans, 1989), Oxford Üniversitesi, Dış Politika Programı (sertifika, 2001) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (yüksek lisans, 2006)’nde eğitim görmüştür.

Mesleki Geçmişi:

1990 yılında Dışişleri Bakanlığı’na girmiş; çeşitli dönemlerde merkezde Körfez İslam Ülkeleri ve İİT Dairesi; Çok Taraflı Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Dairesi; Güney Asya, Uzak Doğu ve Pasifik Ülkeleri Dairesi; Güney Kafkasya Dairesi’nde muhtelif görevler almıştır.

Roma (1993-1996), Kabil (1996-1997), İslamabad (1997-1998) ve Londra (2001-2004) Büyükelçiliklerinde çeşitli düzeylerde görevler üstlenmiştir. NATO Afganistan Kıdemli Sivil Temsilcisi Sayın Hikmet Çetin’in Danışmanlığı (2004-2005), NATO-Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF)’nde ISAF VII Siyasi Danışmanlığı (2005) görevlerini yürütmüştür.

2007-2011 yılları arasında Vaşington Büyükelçiliği’nde Müsteşarlık, Elçi-Müsteşar/Misyon Şefi Yardımcısı görevlerini deruhte etmiştir.

2011-2013 döneminde Dışişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’nı yürütmüştür.

2013 yılında Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği görevine atanmış; Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev’e 3 Aralık 2013 tarihinde Güven Mektubu’nu sunarak, göreve başlamıştır.