Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği

Büyükelçinin Mesajı

Sayın Cumhurbaşkanımız’ın Bulgaristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rosen Plevneliev'i muhatap Güven Mektubumu 3 Aralık 2013 tarihinde sunarak, Bulgaristan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevime resmen başladım.

 

Büyükelçilik görevimi Türkiye için büyük önem taşıyan Bulgaristan gibi komşu, yakın dost, ortak ve müttefik bir ülkede yürütme ayrıcalığına sahip olmaktan ötürü mutluluk duyuyorum.

 

Görevim süresince, Türkiye ve Bulgaristan arasında ikili ve çok taraflı zeminde yakın dostluk ve işbirliğine dayalı ilişkilerin ve iki ülke halkları arasındaki birlikteliğin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışacağım.

 

Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ilişkiler, dostluk, iyi komşuluk, ortaklık ve ittifak temelinde şekillenmekte; siyasi, ekonomik, ticari, enerji ve kültürel alanlarda hızla gelişmektedir. İki ülke, Balkanlar ve Karadeniz havzalarında barış ve istikrara katkıda bulunmaktadırlar. NATO üyeliği ile AB bağlamındaki ortaklık ilişkisinin sunduğu dostluk ve işbirliği zemini ikili ilişkilerin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. İlk toplantısı 20 Mart 2012 tarihinde Ankara'da düzenlenen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, Hükümetlerimiz arasındaki güvenin somut yansımasıdır.

 

Ticari ve ekonomik ilişkiler, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin önemli bir yönüdür. Türkiye, Bulgaristan’ın önde gelen ticaret ortakları arasındadır. Bulgaristan’da 1.500 civarında Türk şirketinin yatırımları 1.5 milyar ABD dolarını geçmektedir.

 

Türkiye ve Bulgaristan arasında turizm alanında önemli bir potansiyel mevcuttur. Her yıl 1.5 milyon dolayında Bulgaristan vatandaşı ülkemizi ziyaret etmektedir. Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının en çok ziyaret ettikleri ikinci ülkedir. Bulgaristan, Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın ve Avrupa’yla dış ticaretimizde ulaştırmacılarımızın kullandığı ana güzergah üzerindedir.

 

Bulgaristan’daki üniversitelerde 10 bin dolayında Türk öğrenci eğitim görmektedir.

 

Balkan havzasının asli unsurlarından olan Türkiye ve Bulgaristan halkları arasındaki ortaklıklar, folklor, müzik, yemek kültürü, gelenek ve görenekler yoluyla, sosyal yaşamın hemen her alanında gözlemlenmektedir.

 

Türk asıllı Bulgaristan vatandaşları, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde önemli bir temel oluşturmaktadırlar. Türkiye, Bulgaristan’daki soydaşlarımızı, toplumsal ve kültürel yaşama çeşitlilik katan, ekonomik canlılığı artıran ve ülkelerimizi birbirlerine bağlayan bir zenginlik kaynağı olarak görmekte; Bulgaristan’ın eşit vatandaşları olarak huzur içinde yaşamalarını arzu etmektedir.

 

Türkiye ve Bulgaristan, iki yakın dost, komşu, ortak ve müttefik olarak, ülkelerinin ve halklarının ortak çıkar ve beklentileri doğrultusunda, yakın işbirliğini ve ortak refahı hedefleyen, geleceğe odaklı bir anlayışla hareket etmektedirler.

 

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarının, soydaşlarımızın ve tüm Bulgaristan vatandaşlarının konsolosluk, eğitim, kültür, turizm, ticaret ve yatırım alanlarında ihtiyaç duyabilecekleri her türlü hizmeti kapsayıcı, hızlı ve kesintisiz şekilde sunmaya devam edecektir. Büyükelçiliğimiz tüm vatandaşlarımızın yurtdışındaki ortak yuvası olarak hizmet verecektir.

 

Türk-Bulgar ilişkilerini ilgilendiren önemli olaylara, ikili ziyaretlere, iki ülke arasındaki işbirliği örneklerine, Türkiye ile ilgili istatistiki bilgilere ve diğer konulardaki açıklamalarıma https://twitter.com/_sgokce adresinden ulaşabililirsiniz.

 

 

Bu vesileyle, selam, sevgi ve saygılarımı, en iyi dileklerimi sunuyorum.

 

Süleyman Gökçe

Büyükelçi