Türkiye Cumhuriyeti Dişişleri Bakanliği Açiklamasi

Sofya Büyükelçiliği 05.06.2009

5 Haziran 2009

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri vesilesiyle bazı AB ülkelerinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreciyle ilgili olarak yapılmakta olan olumsuz beyan ve açıklamaları teessürle izlemekteyiz. Birçok kritik sorunla karşı karşıya bulunan Avrupa’daki bazı ülkelerde Türkiye konusunun bu sorunların önüne geçirilmesi talihsizliktir.

Türkiye’nin AP seçimlerine ilişkin kampanya ve tartışmalara müdahale etmesi tabiatıyla sözkonusu değildir. Bununla birlikte, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecini gerçek zemininden saptıran beyan ve açıklamalara kayıtsız kalınması da mümkün değildir. Bu vesileyle, aşağıdaki hususların Avrupa kamuoylarının dikkatine getirilmesinde yarar görülmektedir:

-Bazı siyasetçilerden özellikle seçimler öncesi dönemlerde yükselen farklı seslerin tarihi, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel bakımlardan güçlü bağlara dayanan dostluk ilişkilerine zarar vermemesi için Türk Hükümeti şimdiye kadar büyük çaba sarfetmiştir. Orta ve uzun vadede ülkemizin Avrupa kamuoylarında çok daha iyi anlaşılacağına inandığımızdan, bu çabalarımızı sürdürme konusunda kararlıyız.

-Çeşitli siyasi partiler ve şahsiyetler tam üyeliğe alternatif olarak „Avrupa ekonomik ve güvenlik ortak alanı“ ve „ayrıcalıklı ortaklık“ gibi içi boş formüller önermişlerdir. Ayrıca, AB üyeliğine alternatif olmadığı, AB ülkeleri tarafından 13 Temmuz 2008 tarihli Paris Zirvesi’nde en üst düzeyde teyit edilmiş olan „Akdeniz için Birlik“ oluşumu da son günlerde bu bağlamda tekrar gündeme getirilmiştir.

-Türkiye, iyiniyetle bağdaştırılması mümkün olmayan bu söylemleri reddetmektedir.

-Türkiye’nin katılım müzakerelerinin özel statülere ulaşmak amacıyla sürdürülmesini kabul etmesi sözkonusu değildir. Bu tutumumuz öteden beri, her düzeyde AB içindeki muhataplarımıza ifade edilegelmektedir. Hal böyle iken, bu söylemlerin tekrar seçim kampanyası malzemesi yapılması Avrupa seçmenini yanıltıcı, özellikle yabancı düşmanlığını körükleyici bir ortam yaratmaktadır. Bu sürecin sun’i engellerle yıpratılması ne AB’ye ne de Türkiye’ye fayda getirecektir.

-AB müzakere süreci sona erdiğinde, gerek Türkiye gerek AB üyesi ülkeler üyeliğimize ilişkin kararı o tarihte vereceklerdir. Bu anlayışla, içinde bulunduğumuz aşamada bütün tarafları sağduyulu olmaya, halklar arasındaki ilişkilere zarar verebilecek beyanlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Beklentimiz, üye ülkelerin yükümlülüklerine sadık kalarak katılım sürecini çeşitli iç politika mülahazalarından uzak tutmalarıdır.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Müracaat: 09.30-12.30 - Evrak teslimi: 17.30'dan itibaren
30.8.2016 30.8.2016 Zafer Bayramı
3.3.2017 3.3.2017 Bulgaristan Milli Günü
14.4.2017 17.4.2017 Paskalya
1.5.2017 1.5.2017 İşçi Bayramı
8.5.2017 8.5.2017 Bulgar Ordusu Günü
24.5.2017 24.5.2017 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
25.6.2017 25.6.2017 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
1.9.2017 1.9.2017 Kurban Bayramının ilk günü
6.9.2017 6.9.2017 Birleşme Günü
22.9.2017 22.9.2017 Bağımsızlık günü
29.10.2017 29.10.2017 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2017 26.12.2017 Noel
31.12.2017 31.12.2017 Yeni Yıl arifesi ve Yılbaşı