Kpss 2014/01 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 07.07.2014

KPSS 2014/01 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru (7 Temmuz 2014)

KPSS 2014/01 Yerleştirme Sonuçlarına göre Bakanlığımıza atanmaya hak kazanan adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte en geç 21 Temmuz 2014, Pazartesi günü mesai bitimine kadar Bakanlığımız İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına (C-Blok 423 ve 433 no’lu odalar) şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

1- KPSS Sonuç Belgesi (Bakanlığımıza atandığına dair belge),

2- Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi,

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

4- Fotoğraf 12 adet; evli olunması halinde eş için 5 adet fotoğraf,

5- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı ve fotokopisi,

6- Ortaokul veya lisede yabancı dil hazırlık eğitimi görülmüş ise buna dair belge, yüksek lisans/doktora eğitimi alınmış ise diploma aslı ve fotokopisi,

7- Bilgisayar sertifikası veya bilgisayar dersinin üniversitede alındığına dair belgenin aslı ve fotokopisi,

8- Şoför olarak atanacaklar için en az 5 yıllık E sınıfı ehliyetin aslı ve fotokopisi,

9- Bilgisayar ortamında 5 nüsha halinde doldurulacak ekte yer alan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (fotoğrafları yapıştırılmış) (Nüfus cüzdanı süreti onay kısmı Bakanlığımız tarafından onaylanacaktır.),

10- Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydının aslı ve 4 adet fotokopisi (Sabıka kaydının e-devlet üzerinden alınması da mümkündür.),

11- Kamu veya özel sektörde SGK hizmeti varsa SGK hizmet döküm belgesi,

12- “Her türlü iklimde görev yapabilir” kayıtlı tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu.

Evli olan adayların, eşleri için de (3), (4), (9) ve (10) nolu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.

En iyi dileklerimizle,

T.C. Dışişleri Bakanlığı
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

İlgili Dosyalar

GÜVENLİK SORUŞTURMASI ve ARŞİV ARAŞTIRMASI FORMU.doc

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Müracaat: 09.30-12.30 - Evrak teslimi: 17.30'dan itibaren
5.3.2018 5.3.2018 Bulgaristan Milli Günü
6.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
7.5.2018 7.5.2018 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.5.2018 24.5.2018 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramının ilk günü
6.9.2018 6.9.2018 Birleşme Günü
24.9.2018 24.9.2018 Bağımsızlık günü
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2018 26.12.2018 Noel
31.12.2018 1.1.2019 Yeni Yıl arifesi ve Yılbaşı