İsim Özdeşliği, 6.2.2009

İSİM ÖZDEŞLİĞİ BELGESİ TEMİNİ İÇİN İZLENMESİ GEREKEN YOL

  1. Türkiye'den temin edilerek Bulgaristan'da herhangi bir kuruma ibraz edilecek belgeler:

  • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Köy Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat edilir ve Türkiye’ye göçmen olarak girdiği isim ile vatandaş olduktan sonra alınan ismin aynı kişiye ait olduğuna dair belge alınır.

  • Belge Bulgaristan’da kullanılacak ise kaymakamlıktan apostil tasdiki alınır.

  • Apostil tasdikli belge Bulgaristan’da yeminli tercüman tarafından Bulgarcaya tercüme ettirilip Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesi tarafından onaylanır ve ilgili Bulgaristan makamlarına ibraz edilir.

2. Bulgaristan’dan temin edilmesi halinde:

  • Kişinin bağlı bulunduğu belediye makamlarının bu tür belgeleri tanzim etmediği bilindiğinden,

  • Herhangi bir notere müracaatla, her iki ülkede alınan geçerli kimlikler ibraz edilerek bu kimliklerin kendisine ait olduğuna dair verilen beyan sonrasında noter tarafından isim özdeşlik belgesi hazırlanır.

  • Türk temsilciliklerine sunulacak veya ilgili Türk makamları nezdinde kullanılacak ise alınan belge herhangi bir yeminli tercüman bürosu tarafından Türkçeye çevrilir.

  • Belgenin aslı ile Türkçe çevirisi Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesi tarafından onaylanır.

  • T.C. Sofya Büyükelçiliği veya bağlı Başkonsolosluklar Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesi onayını tasdik eder.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Müracaat: 09.30-12.30 - Evrak teslimi: 17.30'dan itibaren
5.3.2018 5.3.2018 Bulgaristan Milli Günü
6.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
7.5.2018 7.5.2018 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.5.2018 24.5.2018 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramının ilk günü
6.9.2018 6.9.2018 Birleşme Günü
24.9.2018 24.9.2018 Bağımsızlık günü
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2018 26.12.2018 Noel
31.12.2018 1.1.2019 Yeni Yıl arifesi ve Yılbaşı