CASH Business Weekly

Mehmet T. Gücük 03.11.2006
1. Sayın Büyükelçi, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Türkiye, Aynı coğrafyayı paylaştığımız, tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz sınır komşumuz Bulgaristan ile ilişkilere özel önem atfetmektedir. İki ülke arasındaki ilişkiler son on yedi yılda, büyü bir gelişme göstermiştir. Bugün iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari işbirliği çok olumlu bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır.

Güçlenen siyasi diyalogumuz ilişkilerimizin geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu yıl içerisinde iki ülke arasında karşılıklı olarak gerçekleştirilen üst düzey ziyaretler bunun en somut göstergesidir. Yıl içerisinde, Bulgaristan Başbakanı Sayın Serey Stanişev Türkiye’yi, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın TBMM Başkanımız ve Sayın Dışişleri Bakanımız (NATO toplantısı çerçevesinde) Bulgaristan’ı ziyaret etmişlerdir. Bunun dışında iki ülke arasında, gerek diğer Bakanlıklar, gerek yerel yönetimler ve diğer kurumlar düzeyinde yoğun bir ziyaret trafiği mevcuttur. Bu ziyaretler ikili ilişkilerin çeşitli veçheleri itibariyle karşılıklı olarak ele alınarak yeni işbirliği alanlarının yaratılması için çok yararlı imkânlar sağlamaktadır.

NATO bünyesinde artık müttefik olan, dış politikaları büyük ölçüde benzeşen Türkiye ve Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne de katılmaları, Avrupa kavramının daha da zenginleşmesine katkıda bulunacaktır.

İki ülke ekonomik ve ticari ilişkileri de her geçen gün gelişmektedir. Bu alandaki işbirliğimizin yasal altyapısı akdedilen çeşitli belgelerle oluşturulmuş bulunmaktadır. 2002 başından itibaren, sanayi ürünleri için alınan gümrük vergileri karşılıklı olarak kaldırılmıştır. Türkiye, Avrupa Birliği ile 1996 yılından bu yana Gümrük Birliğini gerçekleştirdiği için, Bulgaristan’ın AB üyeliği sonrasında da ilişkilerin olumu seyri devam edecektir.

2005 yılı sonu itibariyle ortak ticaret hacminin 2,4 milyar dolara yaklaştığı görülmektedir. 2003 yılı ile karşılaştırıldığında, ticaret hacminde % 85’e varan artış kaydedilmiştir. 2005 yılının beş aylık dönemi ile karşılaştırıldığında ise, 2006 yılının aynı döneminde ticaret hacmi % 18 artarak 1,1 milyar dolara erişmiştir. 2006 yılı sonu itibariyle ticaret hacminin 3 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Ticaret hacmimizin sadece 718 milyon dolar olduğu 2000 yılı ile bu rakamlar karşılaştırıldığında, ilişkilerin ne derece ilerlemekte olduğu daha iyi anlaşılacaktır.

2. Bu ilişkilerin gelişimi hakkındaki tahminleriniz ve gelecekte nasıl ilerleyecekleri hususunda görüşleriniz nelerdir?

Günümüze bölgesel ilişkiler, küresel ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Geleceğimizi, bölgemizi geliştirerek daha sağlıklı olarak inşa edebiliriz. Bulgaristan’ın AB tam üyeliğinin bölgesel istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmasının yanında, ikili ilişkilerimizde yeni işbirliği olanakları yaratacağı görüşü iki ülke yetkililerince en üst düzeyde dile getirilmiştir. Siyasi ilişkilerimizin, gelecekte her platformda daha da olumlu gelişeceğini düşünüyoruz.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Konsolosluk Müracaat: 09.30-12.30 - Evrak teslimi: 17.30'dan itibaren
5.3.2018 5.3.2018 Bulgaristan Milli Günü
6.4.2018 9.4.2018 Paskalya
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
7.5.2018 7.5.2018 Kahramanlık ve Bulgar Ordusu Günü
24.5.2018 24.5.2018 Slav Alfabesi ve Bulgar Kültür Bayramı
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı'nın ilk günü
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramının ilk günü
6.9.2018 6.9.2018 Birleşme Günü
24.9.2018 24.9.2018 Bağımsızlık günü
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
24.12.2018 26.12.2018 Noel
31.12.2018 1.1.2019 Yeni Yıl arifesi ve Yılbaşı