Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği

Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

Bos Icerik
 
Ali Fethi Bey
Büyükelçi
-
Ali Nejad Kavur
Büyükelçi
-
Fehmi Nuza
Büyükelçi
-
Nejat Ertüzün
Büyükelçi
-
Talat Miras
Büyükelçi
-
Mustafa Asım Bey
Büyükelçi
01.01.1909-01.01.1911
Nabi Bey
Büyükelçi
01.01.1911-01.01.1912
Ali Fethi Bey
Büyükelçi
01.01.1913-01.01.1917
Safa Bey
Büyükelçi
01.01.1918-01.01.1920
Cevat Abbas Bey
Büyükelçi
01.01.1921-
Enver Bey
Büyükelçi
01.01.1923-01.01.1924
Server Cemal Bey
Büyükelçi
01.01.1924-01.01.1925
Aali Türkgeldi
Büyükelçi
01.01.1926-
Hüsrev Gerede
Büyükelçi
01.01.1926-01.01.1930
Tevfik Kamil Koperler
Büyükelçi
01.01.1931-01.01.1934
Ali Şevki Berker
Büyükelçi
01.01.1934-01.01.1942
Hasan Vasfi Menteş
Büyükelçi
01.01.1942-01.01.1945
Faik Zihni Akdur
Büyükelçi
01.01.1945-01.01.1946
Şefkati Nuri İstinyeli
Büyükelçi
01.01.1947-01.01.1949
Basri Rızan
Büyükelçi
01.01.1949-01.01.1951
Tevfik Kazım Kemahlı
Büyükelçi
01.01.1956-01.01.1957
Necmeddin Tuncel
Büyükelçi
01.01.1960-01.01.1966
Nihat Dinç
Büyükelçi
01.01.1971-01.01.1976
Ecmel Barutçu
Büyükelçi
01.01.1976-01.01.1979
Yıldırım Keskin
Büyükelçi
01.01.1979-01.01.1983
Ömer Engin Lütem
Büyükelçi
01.01.1983-01.01.1989
Yalçın Oral
Büyükelçi
01.01.1989-01.01.1995
Mehmet Ali İrtemçelik
Büyükelçi
31.07.1995-30.10.1997
Tahsin Burcuoğlu
Büyükelçi
01.11.1997-02.11.2001
Haydar Berk
Büyükelçi
14.11.2001-17.12.2005
Mehmet Tuğrul Gücük
Büyükelçi
30.12.2005-17.11.2010
İsmail Aramaz
Büyükelçi
26.11.2010-01.12.2013
Süleyman Gökçe
Büyükelçi
01.12.2013-