Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Duyuru-adres Bilgileri , 12.04.2010

Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımızın Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarında oy kullanabilmelerini teminen seçmen kütüklerinin hazırlanmasında Adres Kayıt Sisteminde (AKS) mevcut veriler esas alınacaktır.

 

Bu çerçevede,  seçmen kütüklerinin sağlıklı bir şekilde oluşturulabilmesi amacıyla, adreslerinin AKS’ye kaydedilmelerini teminen, Bulgaristan’da ikamet eden vatandaşlarımızın en kısa zamanda bağlı bulundukları Temsilciliklerimize (T.C. Sofya Büyükelçiliği, T.C. Burgaz Başkonsolosluğu ve T.C. Filibe Başkonsolosluğu) başvurmaları  gerekmektedir.

 

Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur.