Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

T.c. Başbakanlık Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yurtdışındaki Sivil Toplum Kuruluşlarına Proje Bazlı Olarak Karşılıksız Mali Destek Verebilmektedir. , 04.06.2012

 T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurtdışındaki sivil toplum kuruluşlarına proje bazlı olarak karşılıksız mali destek verebilmektedir.

 

Sözkonusu destek programına ilişkin ayrıntılı bilgi www.ytb.gov.tr uzantılı internet sayfasında, “Mali Destekler” başlığı altında yer almaktadır.

 

Destek programına başvurabilmek için, anılan internet sayfasındaki başvuru belgelerinin doldurularak posta yoluyla doğrudan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvuru sürecinde herhangi bir aracı kurum ya da kuruluş görevlendirilmemiştir.

 

Saygıyla duyurulur.

 

T.C. Sofya Büyükelçiliği