Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gümrük Kara Sahalarımızda 7 Saat Boyunca Islem Yapılmayacagı Hakkında Duyuru , 19.11.2012

Gümrük kara sahalarımızda 20 Kasım günü saat 23:00 ile 21 Kasım günü saat 06:00 arasında 7 saat boyunca islem yapılmayacagı hakkında duyuruya aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşmak mümkündür.

http://www.trakyagumruk.gov.tr/fckdosyalar/file/kesinti_duyuru.pdf