Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığının Mebim 147 Hattının Yurtdışından Erişime Açılması , 05.07.2013

Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumluluklarıyla ilgili her türlü talep, şikayet, görüş, öneri, ihbar ve bilgi edinme konularında hizmet vermek amacıyla MEBİM 147 sayılı telefon hattı kurularak, yurtdışından erişime açılmıştır.

 

Bu kapsamda,

 

- Yurtdışından +90 312 147 11 22 numarası çevrildiğinde MEBİM hattına ulaşılabilecek (Türk Telekom, Vodafone, Avea ve Turkcell aboneleri açısından da bir engel bulunmamaktadır),

 

- Yurtdışından İletişim Merkezini arayan vatandaşlarımız eğitim ve öğretim başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca sunulan tüm hizmetlerle ilgili olarak bilgi alabilecekler,

 

- İletişim Merkezine gelen tüm çağrılar anılan Bakanlık uzmanları tarafından doğrudan cevap verilecek ve ilk görüşmede talepler sonuçlandırılmaya çalışılacak,

 

- Çağrıların bir inceleme ve araştırmayı gerektirmesi veya anılan Bakanlıkça işlem yapılmasını zorunlu kılması gibi hemen cevap üretilemediği durumlarda, ilgiliye en geç 72 saat içinde e-posta aracılığıyla geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Saygıyla duyurulur.