Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının Eşbaşkanlıklarında Gerçekleştirilen Çözümlenmemiş Konular Hakkında Dördüncü Ortak Komisyon Toplantısı Ortak Açıklama (basın Bildirisi) , 20.12.2013

 

Bugün, 18 Aralık 2013 tarihinde Sofya’da Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşarının eşbaşkanlıklarında uzman çalışma gruplarının dördüncü toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantı, yapıcı bir ortamda, uzun zamandır ikili ilişkilerde yeralan konulara etkin çözüm arayışı içinde geçmiştir.

 

İki taraf, Emlak ve Sosyal Güvenlik Grubu ile Su Altyapı Projeleri Grubundaki konularda ilerleme arayışlarının devam etmesinden yana olduklarına dair görüşlerini teyit etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Mutludere/Rezve Sınır Çizgisinin Belirlenmesi ve İki Ülke Arasında Karadeniz’deki Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Anlaşma’nın Uygulanmasına İlişkin Çalışma Grubu ve Güney Karadeniz Bölgesinde Radyo ve TV Enterferansları Çalışma Grubunda daha fazla ilerleme kaydedilmiş olup, nihai sonuçların elde edilmesi amacıyla çalışmalar devam edecektir.

 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sayın Feridun Sinirlioğlu, Bulgaristan Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyareti kapsamında, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Kristian Vigenin tarafından kabul edilmiş; Dışişleri Bakan Yardımcıları Sayın Büyükelçi Todor Çurov ve Sayın Angel Veliçkov ile görüşmeler yapmıştır.