Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Tarihi Edirne Büyük Sinagogunun Açılış Töreni , 27.03.2015

1903 tarihli Büyük Edirne Yangını’nın ardından kentteki tüm sinagogların harap olmasıyla birlikte, Edirne’de bir ibadethaneden mahrum kalan Musevi Cemaati’nin isteğiyle, 1906 yılında Osmanlı Hükümeti’nin izni ve Sultan II. Abdülhamit’in iradesiyle inşasına başlanarak, 1909 yılında ibadete açılan, Avrupa’nın en büyük, dünyanın 3. büyük sinagogu olma özelliği taşıyan Edirne Büyük Sinagogu (“Kal Kadoş Agadol”)’nun onarım ve restorasyonu Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanmış; Sinagog, 26 Mart 2015 tarihinde uluslararası bir törenle yeniden açılmıştır. Büyük Edirne Sinagogu, (1938 yılında yıkılan) Viyana’daki Osmanlı Safarad Sinagogu model alınarak, Fransız mimar France Depré tarafından inşa edilmiştir.

 

 

The Great Edirne Fire of 1903 devastated all synagogues in the city at the time. Deprived of proper worshipping space, the thriving Jewish Community of Edirne sought for a new synagogue in the city. The Ottoman Government of the period duly issued a permit, accompanied by a Royal Decree of Sultan Abdulhamid II, thereby enabling the construction of a new synagogue. Thereafter, construction of the largest synagogue in Europe, and the third largest in the World, the Grand Edirne Synagogue, otherwise referred to as “Kal Kadosh Agadol”, was commenced in 1906, and completed in 1909. The Grand Edirne Synagogue was based on the model of the Ottoman Sephardic Synagogue in Vienna (destroyed in 1938), and was built by the French architect M. France Depré. The Grand Edirne Synagogue is now restored to its original form, and re-opened on 26 March 2015 by an international ceremony.

 


İlgili Dosyalar :

- 0000.png

- 000.png

- 0001.jpg

- 01.jpg

- 00002.jpg

- a6.jpg

- aa1.jpg