Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Türkiye-Bulgaristan Siyasi İlişkileri, 30.03.2016

Türkiye ile Bulgaristan, köklü tarihi ilişkilere sahip iki ülkedir. Bulgaristan’ın demokrasiye ve serbest piyasa ekonomisine geçişiyle ilişkiler her alanda hızla gelişmiştir. Buna ek olarak, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilebilmesi için gerekli hukuki çerçeve tamamlanmış ve bu sayede bu alanlarda önemli gelişme kaydedilmiştir.

Türkiye, Bulgaristan'ın Avrupa-Atlantik yapılarına tam entegrasyonunu başından beri desteklemiştir. Mart 2004'te Bulgaristan'ın NATO'ya tam üye olarak kabul edilmiş olması ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren AB üyesi olması bu alandaki ortak çabaların karşılığının alınması anlamına gelen sevindirici gelişmeler olmuştur. Bulgaristan, Türkiye'nin AB üyeliğine destek verdiğini ifade etmektedir.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan sağlam bir zeminde ilişkileri her alanda gelişen, bölgesel işbirliği süreçlerinde aktif rol oynayan, benzer dış politika yönelimlerine sahip iki ülkedir.