Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Askerlik, 06.02.2009

      ASKERLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN GEREĞİNCE


Kanun no: 5591

Kabul tarihi: 1 Mart 2007

Madde 1: 21.06.1927 tarihli ve 111 sayılı Askerlik Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


Geçici Madde 41- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar göçmen statüsünde Türk vatandaşlığına geçmiş olanlardan, Türkiye’ye geldikten sonraki bir tarihte, gelmiş oldukları ülkede askerlik yaptıklarını belgeleyenler askerlik hizmetinden muaf tutulur.


Bu bağlamda, ilgili kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın


  1. Bağlı bulundukları askerlik şubelerine Dilekçe ile müracaat etmeleri

  2. Diğer ülkede yapmış oldukları askerlik hizmetine dair terhis belgesi (Türkçe tercümesi ve onaylı)

  3. Geldikleri diğer ülkeye ait kimlik belgesi (Türkçe tercümeli)

  4. Türk vatandaşlığına geçme statüsünü aldıkları tarih ile Türkiye’ye ilk giriş tarihlerini kesin olarak belirten onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği


belgelerini tamamlamaları gerekmektedir.