Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği

Bilgi Notları

İsim Özdeşliği, 06.02.2009

         İSİM ÖZDEŞLİĞİ BELGESİ TEMİNİ İÇİN İZLENMESİ GEREKEN YOL  1. Türkiye'den temin edilerek Bulgaristan'da herhangi bir kuruma ibraz edilecek belgeler:


  • Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Köy Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat edilir ve Türkiye’ye göçmen olarak girdiği isim ile vatandaş olduktan sonra alınan ismin aynı kişiye ait olduğuna dair belge alınır.


  • Belge Bulgaristan’da kullanılacak ise kaymakamlıktan apostil tasdiki alınır.


  • Apostil tasdikli belge Bulgaristan’da yeminli tercüman tarafından Bulgarcaya tercüme ettirilip Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesi tarafından onaylanır ve ilgili Bulgaristan makamlarına ibraz edilir.2. Bulgaristan’dan temin edilmesi halinde:


  • Kişinin bağlı bulunduğu belediye makamlarının bu tür belgeleri tanzim etmediği bilindiğinden,


  • Herhangi bir notere müracaatla, her iki ülkede alınan geçerli kimlikler ibraz edilerek bu kimliklerin kendisine ait olduğuna dair verilen beyan sonrasında noter tarafından isim özdeşlik belgesi hazırlanır.


  • Türk temsilciliklerine sunulacak veya ilgili Türk makamları nezdinde kullanılacak ise alınan belge herhangi bir yeminli tercüman bürosu tarafından Türkçeye çevrilir.


  • Belgenin aslı ile Türkçe çevirisi Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesi tarafından onaylanır.


  • T.C. Sofya Büyükelçiliği veya bağlı Başkonsolosluklar Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Şubesi onayını tasdik eder.