Türkiye Cumhuriyeti

Sofya Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Kredi Ve Yurtlar Kurumu Burs/Kredi Taahhüt Senetlerinin Konsolosluk Şubemizden Tanzim Edilmesine Başlanmıştır, 08.04.2015